Methode

Digizo.nu werkt volgens de methodiek van het Zorgtransformatiemodel. In dit model staat de transformatie naar bewezen digitale en hybride processen centraal. Dit model is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) aangewezen als belangrijk instrument voor het prioriteren, toetsen en evalueren van het gebruik van digitale toepassingen in getransformeerde processen, met als hoofddoel bij te dragen aan de opschaling van deze processen. 

Het Zorgtransformatiemodel bestaat uit zes stappen van innovatie naar opschaling. Dit model is continu in ontwikkeling. Samen met de praktijk leren we wat wel en wat niet werkt. De uitkomsten delen we op deze website. Hieronder vind je nadere uitleg per stap.Digizo.nu Methode

Toelichting afbeelding: de activiteiten rondom de zes stappen van het Zorgtransformatiemodel (1 t/m 6) leggen de basis voor de activiteiten rondom de drie producten van het Platform (I t/m III). Daarnaast vinden er een viertal activiteiten (a t/m d) plaats die gericht zijn op signaleren, monitoren en leren & verbeteren. Stappen 2 t/m 6 vinden daadwerkelijk plaats binnen Digizo.nu. 

Verzamelen en prioriteren (transformatieagenda)

De eerste stap omvat het selecteren van processen die bijdragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het IZA. Dit selectieproces wordt uitgevoerd door experts vanuit de verschillende IZA-partijen, waarbij de prioriteit van de processen wordt bepaald door hun achterbannen. De verzameling van deze processen wordt onze ’transformatieagenda’ genoemd. De processen die op deze agenda staan, zijn geaccordeerd door de Stuurgroep van Digizo.nu en zijn aangemerkt voor toetsing, waardebepaling, evaluatie en opschaling.

Over verzamelen en prioriteren

Toetsing

Bij de tweede stap toetsing gaan we in gesprek met leveranciers van digitale toepassingen en worden deze getoetst. Het uitgangspunt is dat er minimaal twee en het liefst meer toepassingen per proces worden getoetst.

Over toetsing

Waardebepaling en evaluatie

Nadat een toepassing positief is getoetst, kan in de derde stap worden besloten dat deze in aanmerking komt voor een waardebepaling. In deze fase verzamelen we ‘geaccepteerd bewijs’. We beoordelen of er voldoende bewijs is of dat er nog praktijkgericht onderzoek nodig is, omdat er nog te veel onduidelijkheid is. Op basis van de waardebepaling vindt vervolgens een evaluatie plaats. 

Over waardebepaling en evaluatie

Opschalen

Binnen deze stap wordt er gewerkt aan het daadwerkelijk transformeren van de huidige processen naar digitale en hybride processen. Dit zijn de processen die positief geëvalueerd zijn en dusdanig beoordeeld zijn voor brede opschaling. Dit wil zeggen dat de IZA-partijen de uitkomsten van de toetsing en waardebepaling accepteren, waarvoor (inkoop)afspraken en financiële prikkels gelijkgericht zijn en geen (systeem)knelpunt vormen. En waarbij de Stuurgroep groen licht heeft gegeven voor brede opschaling en dit ook actief stimuleren vanuit hun rol. Om dit te ondersteunen worden verschillende activiteiten ontplooid.

Deze stap wordt de komende periode concreter uitgewerkt.

Over opschalen

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile