Opschaling

Dit is de belangrijkste stap binnen het Zorgtransformatiemodel. In deze stap wordt er gewerkt aan het daadwerkelijk transformeren van de processen naar digitale en hybride processen. De zogenaamde opschaling.

Dit zijn de processen die positief geëvalueerd zijn en dusdanig beoordeeld zijn voor brede opschaling. Dit wil zeggen dat de partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) de uitkomsten van de toetsing en waardebepaling accepteren, waarvoor (inkoop)afspraken en financiële prikkels gelijkgericht zijn en geen (systeem)knelpunt vormen. En waarbij de Stuurgroep van Digizo.nu groen licht heeft gegeven voor brede opschaling. Processen die hiervoor in aanmerking komen, staan op het overzicht ‘Pas toe’.

Naar overzicht Pas toe

Om de doelstellingen van het IZA te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat IZA-partijen gezamenlijk en individueel de geëvalueerde digitale en hybride processen breed opschalen in de praktijk. Van aanbieders in zorg en ondersteuning wordt verwacht dat zij deze processen implementeren, of uit kunnen leggen waarom ze daar (nu) vanaf zien of waarom het nog niet lukt. Het team Opschaling faciliteert en jaagt aan met het principe ‘Pas toe of Leg uit’. 

Het Pas toe of Leg uit principe

Onze aanpak volgt het principe van Pas toe of Leg uit. Momenteel leggen we de nadruk vooral op het aspect ‘Pas toe’ voor de processen die het Zorgtransformatiemodel doorlopen. We stimuleren nieuwsgierigheid en moedigen aan om de stap naar transformatie te zetten.

Onze visie is om geleidelijk aan, met het Team Opschaling, naar het aspect ‘Pas toe of Leg uit’ te werken. Daarbinnen voeren we onder andere gesprekken met organisaties die te maken hebben met obstakels en nog niet bezig zijn met opschaling. 

Onze aanpak is volop in ontwikkeling en wordt continu aangescherpt en verfijnd. We maken gebruik van action learning waarbij we praktijkcases uitwerken en op basis daarvan de aanpak verbeteren.

Opschaling in 6 stappen

  1. Voorbereiding op opschaling: we stellen een totaalset samen met de benodigdheden voor brede opschaling van een proces, inclusief startcondities voor implementatie en opschaling en het inventariseren van passend ondersteuningsaanbod, zoals handvatten.
  2. Advies aan de Stuurgroep: wanneer we ervan overtuigd zijn dat het proces daadwerkelijk meerwaarde zal bieden in de praktijk, adviseert team Opschaling de Stuurgroep om groen licht te geven voor opschaling. Dit zal eerst de publicatie zijn als ‘Pas toe’ en kan eventueel op een later beslismoment als ‘Pas toe of Leg uit’ worden besloten. 
  3. Publicatie: na goedkeuring van de Stuurgroep publiceren we de randvoorwaarden voor opschaling van het proces.
  4. Ondersteuning bij implementatie: we organiseren ook ondersteuning bij implementatie en andere (bestaande) hulplijnen in samenwerking met andere organisaties (zoals Vliegwiel en ZE&GG). 
  5. Systeemknelpunten: als we nog knelpunten signaleren die brede opschaling in de weg staan, brengen we dit onder de aandacht van de ondersteuningsstructuur met als doel deze knelpunten te doorbreken en op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan financiering.
  6. Het delen van ervaringen: We delen actief implementatie-ervaringen, zodat we optimaal kunnen profiteren van elkaars leerprocessen.

Vragen?

Heb je vragen over ons opschalingsproces of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Ons team

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile