Over Digizo.nu

Met groeiende wachtlijsten, kosten die blijven stijgen en medewerkers die overbelast raken, kunnen we niet langer op de oude voet doorgaan. Gelukkig biedt digitalisering enorme kansen om processen efficiënter te maken en de druk op professionals in zorg en ondersteuning te verlagen. Bij Digizo.nu geloven we in actie en daadkracht.

Om de vraag naar hulp vanuit de zorg en ondersteuning te beantwoorden, hebben wij, de partijen van het Integraal Zorgakkoord, besloten om de regie te nemen. Met actieve ondersteuning vanuit het Ministerie van VWS hebben we gezamenlijk Digizo.nu opgericht. Een naam die exact zegt waar we voor staan, in de zorg en ondersteuning (zo). Met een activerend karakter. Dit platform richt zich op het breed opschalen van bewezen processen die écht waarde toevoegen voor zowel zorgverleners, patiënten, cliënten als inwoners. Om zo de zorg beschikbaar te houden voor de toekomst.

Hulp bij opschalen bewezen processen

Digizo.nu selecteert en beoordeelt gezamenlijk met alle partijen potentieel impactvolle processen met daarbinnen digitale toepassingen. Over de volle breedte van de zorg en ondersteuning. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor brede opschaling, er wordt hulp voor implementatie en opschaling geboden en (systeem)knelpunten die brede opschaling in de weg staan, worden besproken. Alle kennis, ervaring en geleerde lessen die hieruit voortkomen, worden op deze website openbaar beschikbaar gemaakt voor alle organisaties in de zorg en ondersteuning.

Processen waar we aan werken

De sleutel tot succes

Bij Digizo.nu gaan we voor samenwerking, omdat we geloven dat dit de sleutel is tot brede opschaling. We werken nauw samen met experts, ondernemingen en vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Bovendien zoeken we actief naar verbinding met andere programma’s, zoals de Vliegwielcoalitie, om synergie te creëren, dubbel werk te voorkomen of te minimaliseren en eventuele hiaten op te vullen.

Basis platform

Digizo.nu bouwt onder andere voort op de kennis en ervaring die de afgelopen 2,5 jaar is opgedaan binnen het Kenniscentrum Digitale Zorg. Volgens de afspraken in het IZA, afspraak 7, wordt het Kenniscentrum doorontwikkeld tot een landelijk centrum van en voor alle IZA partijen. Digizo.nu bouwt voort op de inspanningen van het Kenniscentrum, dat onder aanvoering van Zorgverzekeraars Nederland en in samenwerking met verschillende veldpartijen de afgelopen 2,5 jaar het Zorgtransformatiemodel heeft ontwikkeld. Dit model is in het IZA aangewezen als belangrijk instrument voor het prioriteren, toetsen, evalueren en opschalen van het gebruik van digitale toepassingen in getransformeerde processen. We blijven dit model continu ontwikkelen om organisaties binnen de zorg- en ondersteuning te helpen met de opschaling van digitale en hybride processen.

Over onze aanpak en methode

Bijdragen aan IZA doelstelling

Het Integraal Zorgakkoord heeft als één van de gestelde doelen dat sectoren onderzoeken welke processen geschikt zijn voor digitale en/of hybride zorg en ondersteuning. Van deze geschikte processen komt 70% digitaal of hybride beschikbaar. Van alle zorg en ondersteuning die hybride wordt aangeboden, wordt gestreefd naar een inclusiepercentage van minimaal 50% van de patiënten/cliënten/inwonerspopulatie waarvoor de hybride processen geschikt zijn. We zetten ons bij Digizo.nu in om gezamenlijk met het veld de 70/50% doelstelling eind 2026 te behalen.

Partners

Alle 14 partijen die het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben ondertekend, zijn de founding partners van Digizo.nu. Al deze partijen zijn ook actief binnen het platform.

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile