Toetsing

In de stap toetsing gaan we in gesprek met de leveranciers van digitale/ hybride toepassingen (apps, combinaties van software en hardware en platforms). We onderzoeken welke relevante toepassingen er op de markt zijn voor de processen die op de transformatieagenda staan en benaderen die leveranciers voor een onafhankelijke toetsing. Uiteraard kunnen leveranciers zich ook bij ons melden.

Het uitgangspunt is dat er minimaal twee en het liefst meer producten per proces worden getoetst. Producten die later worden ontwikkeld, kunnen later alsnog getoetst worden.

Hieronder vind je de huidige methode van toetsing . We blijven deze methode voortdurend ontwikkelen.

Het toetsproces in 4 stappen

  1. Intake: Wij benaderen de geselecteerde leveranciers om deel te nemen aan ons toetsproces door het laten invullen van een intakeformulier. Aanbieders in de zorg en ondersteuning die een interessante toepassing gebruiken die past binnen een proces dat op de transformatieagenda staat, maar nog niet bekend is bij Digizo.nu kunnen de toepassing aanmelden voor een toetsing. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de leveranciers van dergelijke toepassingen. Klik hier om het intakeformulier in te vullen >>
    NB: Ook voor toepassingen die niet onder een proces op de transformatieagenda vallen kan het intakeformulier worden ingevuld. Deze formulieren hanteren wij als een ‘open instroom’ van input voor volgende transformatieagenda’s. Dit geeft geen garantie voor vervolg. 
  2. Quickscan: We starten met een quickscan, beginnend bij het intakeformulier, om te bepalen of de toepassing aan de criteria voldoet om voor toetsing in aanmerking te komen. Als de quickscan positief is, volgt er een kennismaking waarna de leverancier de Leidraad Toetsingen invult. Daarin worden vragen beantwoord over risico’s, gebruiksvriendelijkheid, interoperabiliteit, AI, validatie, bewijs, informatiebeveiliging, certificering, financiering en organisatie-impact. De Leidraad is voortdurend in ontwikkeling. Klik hier om versie 1.6 van de Leidraad Toetsingen te bekijken >>
  3. Toetsing: Tijdens de toetsing beoordeelt het team, bestaande uit domeinexperts en professionals uit zorg en/of ondersteuning, de toepassing en stelt een toetsrapport op. Eventuele aandachtspunten en adviezen worden gecommuniceerd met de leverancier.
  4. Publicatie: Het resultaat van de toetsing wordt gecommuniceerd met de leverancier en gepubliceerd op de website van Digizo.nu. De resultaten van toetsingen van verschillende toepassingen komen ook terug in de eindrapportage over een proces.

Leveranciers

We maken geen onderscheid tussen leveranciers. Zowel commerciële leveranciers als applicaties die met publiek geld gefinancierd zijn kunnen in aanmerking komen voor een toetsing. We beogen een gelijk speelveld te creëren voor leveranciers van gelijkaardige toepassingen.

Vragen?

Heb je vragen over ons toetsproces of wil je meer weten? Neem gerust contactmet ons op.

Bekijk ons team

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile