Waardebepaling in de Praktijk

(Concept)methodiek Digizo.nu

De methodiek ontwikkelt zich dynamisch, omdat we samen leren. De methodiek wordt nog voorgelegd aan de Stuurgroep van Digizo.nu.

Het meten van effecten van zorg en ondersteuning in de dagelijkse praktijk kan gedaan worden via waardebepaling in de praktijk en de beoordeling (evaluatie) daarvan. Er wordt veel (waardebepalend/ evaluatie) onderzoek gedaan in de zorg en het sociale domein.

Hierover is niet altijd goede afstemming qua opzet, de uitvoeringswijze van het onderzoek en/of de beoordeling (ook wel duiding genoemd) van de uitkomsten. Daardoor wordt veel (vroeg) onderzoek meermaals herhaald (oa via pilots) en dit leidt potentieel tot niet gelijkaardige uitkomsten of zelfs tegenstrijdige uitkomsten. Draagvlak voor het opschalen wordt hiermee niet behaald. Partijen in zorg en ondersteuning kunnen hierdoor onzeker zijn over nut en bijdrage van digitaal of hybride werken aan bijvoorbeeld kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid of duurzaamheid. Dit zie je dan ook terug in de implementatiegraad alsook financieringsbereidheid van de digitale of hybride werkwijze bij zowel aanbieders en hun financiers.

Waardebepaling in de Praktijk bij Digizo.nu

Binnen Team Waardebepaling en evaluatie ontwikkelen we met experts uit de Digizo.nu partijen een gedragen methodiek voor Waardebepaling in de Praktijk en de evaluatie daarvan die zich ook zal door ontwikkelen in afstemming met de deelnemende Digizo.nu-partijen. Die methodiek moet ervoor zorgen dat we tot bewijs kunnen komen waar iedereen achter kan staan. Dit noemen we Geaccepteerd bewijs.

Aan de slag met Waardebepaling in de Praktijk

  • Wil je zelf aan de slag met Waardebepaling in de Praktijk?
  • Wil je bijdragen aan waardebepalingen van digitale en hybride processen in zorg en ondersteuning?
  • Wil je als zorg- of ondersteuningsorganisatie en/of onderzoeksinstelling bijdragen aan het uitvoeren van waardebepalingen, bijvoorbeeld in het kader van de STOZ regeling? Kijk dan op het overzicht ter inspiratie.

Bekijk inspiratielijst processen (PDF)

Hoe te beginnen?

1. Het nieuwe proces tekenen

Als we een proces in zorg of ondersteuning gaan herontwerpen (proces-redesign) beschrijven we samen de oude situatie (IST) en de nieuwe situatie (SOLL) in begrijpelijke flow-charts. Bekijk het bijgaande voorbeeld van een SOLL-situatie:

voorbeeld zorgproces Miro

Vanuit de verschillen tussen het oude is het mogelijk om “claims” te beschrijven die de overgang van oud naar nieuw in waardeverschillen weergeeft. Denk aan indicatoren die claimen ‘beter dan’ of ‘minder dan’ of ‘leidt tot afname van’ enzovoort dan in de oude situatie. Gezamenlijk stellen we die claims dus op vanuit meerdere perspectieven die relevant zijn voor de overgang van oud naar nieuw of wettelijk onze verantwoordelijkheid zijn.

2. Het meetplan opstellen voor Geaccepteerd bewijs

Een meetplan voor Geaccepteerd bewijs bestaat uit een minimale set met elkaar afgestemde en gedragen relevante meet-indicatoren (parameters) die meerdere (onderwerpen binnen) thema’s beschrijven en de eerdergenoemde ‘claims’ beschrijven. Het bevat ook wanneer zo’n meetwaarde een uitkomst weergeeft die we “goed genoeg” vinden, de zogenaamde afkapwaarde. Zo’n gecombineerde set meet-indicatoren (parameters) inclusief afkapwaarden is het meetplan. Het meetplan wordt gepubliceerd bij het betreffende proces op deze website. Bekijk een voorbeeld van een Meetplan:

Concept sjabloon Meetplan

2. Quickscan bestaand bewijs
Op voorhand is niet te zeggen of overal (aanvullend) onderzoek voor nodig is. Bij voorkeur is dat juist niet nodig. Sterker nog, we gaan bestaande onderzoeksresultaten zo veel mogelijk hergebruiken. We starten altijd door met elkaar een zoals bovengenoemd meetplan te maken.

Via een quickscan van bestaande literatuur en informatie zoeken we naar bestaand bewijs. Vervolgens gaan we via een zogenaamde snelle route (Fasttrack Bestaand bewijs) het bestaande bewijs gebruiken om het meetplan te vullen waar de onderzoeksresultaten betrouwbaar in te passen zijn. Het beoordelen van de beschikbare literatuur (grijs en wetenschappelijk) hoort daar ook bij. Bekijk bijgaand voorbeeld hoe dat aangepakt kan worden:

Sjabloon beoordeling grijze literatuur

Ook dit gebeurt in afstemming met de Digizo.nu-partijen. We verwachten dat er meet-onderwerpen over zullen blijven waar nog geen betrouwbare uitkomsten voor beschikbaar zijn (de vraag is of dat dat als belemmerend ervaren wordt alvorens op te schalen).  Dit wordt ook wel ontbrekend bewijs of de delta genoemd. In onderstaand plaatje en bijbehorende legenda wordt dit proces nog eens visueel weergegeven (fictieve percentages).

4. Aanvullend onderzoek

Vervolgens bepalen we met elkaar welk deel van het ontbrekend bewijs aanvullend onderzoek behoeft voorafgaand aan opschaling en welk deel ook gedurende de opschaling verzameld kan worden. Dit vereist een goed gesprek en afwegingen die samen gemaakt worden. Hierbij maken we steeds de afweging of het toepassen in de praktijk al veilig is (‘safe enough to try’) op basis van bestaand bewijs.

5. Uitvoeren aanvullend onderzoek

Bij daadwerkelijk benodigd aanvullend onderzoek wordt (bij voorkeur) samengewerkt met een Consortium van Waardebepalende partijen voor het verzamelen van het ontbrekende bewijs. Voor het Consortium van Waardebepalende Partijen kun je je als onderzoeksorganisatie ook aanmelden via het mailadres: waardebepaling@digizo.nu.

6. Rapportage en evaluatie

Na verloop van tijd cq het behalen van het aantal geïncludeerde burgers, cliënten of patiënten wordt er beoordeeld of er voldoende bewijs verzameld is om te kunnen evalueren met de Digizo.nu partijen. Indien dat nog niet zo is, dan loopt de waardebepaling in de praktijk door. Indien er wel voldoende bewijs verzameld is, dan wordt er (net als bij een Waardebepaling Bestaand Bewijs) een rapportage opgemaakt in samenwerking met de waardebepalende partij uit het consortium. De rapportage wordt verwerkt tot een publicatie. Bekijk een voorbeeld concept rapportage van Digizo.nu hoe dat eruitziet:

Concept Waardebepalingsrapport blanco

7. Evaluatie

De rapportage wordt in de Evaluatie-groep van Digizo.nu beoordeeld op Geaccepteerd bewijs. Na afloop van de evaluatie wordt namens het team Waardebepaling en evaluatie, in afstemming met de Evaluatiegroep, een advies opgesteld. Dit advies gaat over Opschaling. De Stuurgroep van Digizo.nu beslist op basis van de publicatie en het advies vanuit Digizo.nu of een proces op de Pas-toe lijst mag worden geplaatst. Wat dit betekent, lees je bij de methode Opschaling.

Veelgestelde vragen

Op de pagina FAQ vind je diverse veelgestelde vragen over Waardebepaling in de prakijk. Hier vind je meer achtergrond over het Consortium van Waardebepalende Partijen, welke thema’s een meetplan bevat en wat de route van het verzamelen van Geaccepteerd bewijs wanneer digitale of hybride zorg en/of ondersteuning geheel nieuw is.

Vragen of feedback?

Wil je meer weten over de STOZ regeling zelf kijk dan op de rvo-website, hier vind je ook contactgegevens om vragen te stellen over deze regeling.

Heb je specifiek vragen over Waardebepaling in de praktijk of wil je met deze methode aan de slag voor de STOZ regeling? Of heb je nog andere vragen? Laat het ons weten via waardebepaling@digizo.nu. We helpen graag.

ons team

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile