Verzamelen en prioriteren

In de stap van ‘verzamelen en prioriteren’ identificeren we (potentieel) impactvolle processen die naar verwachting de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning verbeteren en de werkdruk van medewerkers verlagen. Waarbij we rekening houden met de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Hierbij nemen we het perspectief van de patiënt, cliënt of inwoner als startpunt, aangevuld met dat van professionals. We kijken niet alleen naar wat momenteel mogelijk is met bestaande toepassingen, maar ook naar waar er nog innovatiekansen liggen. 

Daarnaast identificeren we hoe verschillende processen elkaar sectoroverstijgend/integraal kunnen versterken. De selectie van de digitale en hybride processen vormt onze transformatieagenda digitale en hybride zorg. Dit is een overzicht van processen die zijn aangemerkt voor toetsing, waardebepaling, evaluatie en opschaling (op volgorde van prioriteit), die is goedgekeurd door de Stuurgroep van Digizo.nu.

Om opgenomen te worden in de transformatieagenda moet een proces impact hebben op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en bijdragen aan transformatie die de zorg en/of ondersteuning aanzienlijk verlicht. Daarnaast moet een proces potentiele waarde hebben, waarbij het potentieel aan patiënten, cliënten of inwoners nog niet wordt bereikt, of waar het proces nog niet volledig is getransformeerd.

Verzamelen en prioriteren in 4 stappen:

  1. Identificatie: identificeren van (potentieel) impactvolle (zorg)processen.
  2. Selecteren: de experts in het team Transformatieagenda selecteren de geïdentificeerde processen, waarbij de prioriteit van de processen wordt bepaald door hun achterbannen. Eventuele (systeem)knelpunten die (door andere teams) worden gesignaleerd, worden nu al aangekaart.
  3. Voordracht Stuurgroep: de geselecteerde processen worden voorgedragen bij de Stuurgroep.
  4. Naar Team Toetsing: de processen die door de Stuurgroep zijn goedgekeurd, gaan vervolgens door naar Team Toetsing om daar verder opgepakt te worden.

Eerste transformatieagenda digitale en hybride processen

Met welke processen we zijn gestart, is vastgesteld in de eerste transformatieagenda voor digitale en hybride zorg en ondersteuning. Die op 11 december 2023 is goedgekeurd door de Stuurgroep . Voor deze eerste transformatieagenda spreken we over een samengestelde transformatieagenda, omdat deze is gebaseerd op sectorale agenda’s die zijn samengebracht. De opgenomen processen zijn daardoor niet volledig te vergelijken. Dit betekent dat de inhoud, doelgroep en waarde van de processen in de praktijk kunnen verschillen, afhankelijk van het (zorg)proces.

De volgende iteratie van de transformatieagenda wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Deze iteratie zal meer integraal en thematisch georiënteerd zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de geformuleerde ambities in de recent beschikbaar gekomen regioplannen en van aanverwante initiatieven in de zorg en ondersteuning, zoals de Vliegwielcoalitie en ZE&GG.

Toelichting op eerste transformatieagenda Digizo.nu (PDF)

Vragen?

Heb je vragen over het verzamelen en prioriteren van digitale toepassingen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Bekijk ons team

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile