Spreekuur.nl

Spreekuur.nl brengt de urgentie en de klacht van patiënten in kaart en daar waar mogelijk worden deze online afgehandeld door de huisarts.. Laag urgente klachten worden voorzien van een automatisch zelfzorgadvies zonder tussenkomst van een zorgverlener.
Naast de ondersteuning van huisartenposten gebruiken ook huisartspraktijken Spreekuur.nl voor digitale consulten en wordt via het Spreekuur.nl platform ook samenwerking tussen patiënt en huisarts in het kader van chronische zorg trajecten ondersteund.

Status proces

Toetsing gereed feb 2023

Toetsing

De toetsing van Spreekuur.nl is geslaagd.

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile