Agenda Digizo.nu reflecteert integraliteit tussen en binnen sectoren

Op 24 juni jl. heeft de Stuurgroep van Digizo.nu extra processen* goedgekeurd voor onze Transformatieagenda. Deze agenda bevat processen die naar verwachting de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning verbeteren en de werkdruk van medewerkers verlagen.

Waarom nieuwe processen?

We willen optimaal bijdragen aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), wat ernaar streeft 70% van de daarvoor geschikte zorg- en ondersteuningsprocessen digitaal of hybride aan te bieden, waarbij minstens 50% van de cliënten, patiënten en burgers gebruik kan maken van deze hybride ondersteuning en zorg. Hiervoor hebben we onze eerste set processen herzien en extra processen toegevoegd.

Daarnaast hadden de eerste processen een puur sectorale benadering, waarbij ze vooral bijdragen aan één specifieke sector. Terwijl Digizo.nu juist is opgericht vanuit de bedoeling om processen integraal te benaderen. Bij de extra processen is al een eerste stap in die richting gezet. Zo zal het proces Spraakgestuurd rapporteren integraal worden opgepakt, samen met de sectoren Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Huisartsenzorg (HAZ). De ervaring die we hiermee opdoen, zal leiden tot een versnelling in de integrale aanpak.

Voor de totstandkoming van de actuele Transformatieagenda zijn diverse initiatieven zoals regioplannen en transformatieplannen en agenda’s van aanpalende programma’s, zoals ZEGG, TZA en Anders Werken in de Zorg geanalyseerd. Ook hebben de IZA partijen zelf de mogelijkheid gehad om veelbelovende processen aan te dragen tijdens overleggen, congressen en online via de website.

Van toetsing naar opschaling

Een plek op de Transformatieagenda, betekent draagvlak voor het proces bij de achterban om het proces te hybridiseren. De samenwerkende partijen binnen Digizo.nu willen de impact (waarde) van het proces bepalen en mogelijke systeemknelpunten oplossen voordat landelijke opschaling plaatsvindt. Dit betekent niet dat een proces automatisch doorgaat naar de waardebepaling en de Pas toe lijst of dat er geen aandachtspunten meer zijn. Een zorgvuldig doorlopen traject is vereist. Soms kan er worden besloten een proces tijdelijk te pauzeren, bijvoorbeeld omdat het proces nog niet ‘rijp’ genoeg is voor brede opschaling.

Naar actuele Transformatieagenda Digizo.nu

 

*Met processen bedoelen we de manier waarop zorg en ondersteuning aan de inwoner, cliënt of patiënt geleverd wordt en de bedrijfsprocessen die bijdragen aan de IZA-doelen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile